II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 7 czerwca 2017 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w II Polsko - Niemieckim Forum Regionalnym oraz IV Transgranicznej konferencji naukowej pod tytułem:

„ROZWÓJ NA PERYFERIACH?”

Odbędą się one 7 czerwca 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem Forum będzie polsko-niemiecka wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie:

 • wyzwań w procesie integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji
 • debaty nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
 • pogłębiania stosunków polsko-niemiecki na pograniczu.

Celem konferencji będzie też analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie. Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka konferencji i forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny oraz być miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

Analizowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów życia społecznego: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych czy politycznych do zmian technologicznych i gospodarczych. Dynamika zmian obecna we współczesnym świecie oraz pojawiające się wyzwania związane ze zjawiskami/procesami/sytuacjami kryzysowymi zwracają uwagę na konieczność postawienia diagnozy oraz poszukiwania możliwości zrozumienia zachodzących zmian.

Obszary tematyczne:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie - rozwój na peryferiach?

Organizatorami są: Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacja Konrada Adenauera.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Marcinkowski

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera

Partnerzy konferencji:


Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Pro Europa Viadrina

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Bussiness and Innovation Centre (Frakfurt/Oder)

Business and Innovation Centre (Frankfurt nad Odrą)

Patronat honorowy:


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Konrada Adenauera

Partnerzy konferencji:


Euroregion Pro Europa Viadrina

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Business and Innovation Centre (Frankfurt nad Odrą)

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
dr hab. prof. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. prof. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
dr hab. prof. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Anna Kaczmarek
dr Anna Chabasińska
dr Aleksandra Szczerba-Zawada
mgr Przemysław Niesiewicz
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

RNP - program konferencji

 

Informacje dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2017 r. za pomocą formularza.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji wraz z możliwością publikacji (po otrzymaniu pozytywnej recenzji)(opłata nie obejmuje kosztów noclegu) lub 230 zł - publikacja bez udziału w konferencji.

Wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2017 r. roku na konto:

Kredyt Bank S.A. O/Gorzów Wielkopolski
13 1500 1416 1214 1001 0730 0000


W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RnP 2017.

Ważne terminy:
Do 30 kwietnia 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu.
Do 30 kwietnia 2017 r. – dokonanie opłaty.
Do 31 maja 2017 r. – nadesłanie tekstu referatu.

Referaty:
Teksty referatów w języku polskim lub angielskim (do 16 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz krótką informacją o autorze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.rnp@gmail.com w terminie do dnia 31.05.2017 r. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne poniżej.

Nadesłane artykuły po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w publikacji monograficznej lub czasopismach naukowych wydawanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia


  Rejestracja do 30 kwietnia 2017 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  Akademia im. Jakbuba z Paradyża
  w Gorzowie Wlkp.
  Chopina 52 bud. 5
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

  Copyright Ⓒ 2017 :: WE Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim