II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 2017 r.

II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 2017 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w II Polsko - Niemieckim Forum Regionalnym oraz IV Transgranicznej konferencji naukowej pod tytułem:

„ROZWÓJ NA PERYFERIACH?”

Odbędą się one wiosną 2017 roku (szczegóły wkrótce) w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem Forum będzie polsko-niemiecka wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie:

 • wyzwań w procesie integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji
 • debaty nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
 • pogłębiania stosunków polsko-niemiecki na pograniczu.

Celem konferencji będzie też analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie. Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka konferencji i forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny oraz być miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

Analizowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów życia społecznego: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych czy politycznych do zmian technologicznych i gospodarczych. Dynamika zmian obecna we współczesnym świecie oraz pojawiające się wyzwania związane ze zjawiskami/procesami/sytuacjami kryzysowymi zwracają uwagę na konieczność postawienia diagnozy oraz poszukiwania możliwości zrozumienia zachodzących zmian.

Obszary tematyczne:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie - rozwój na peryferiach?

Organizatorami są: Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacja Konrada Adenauera.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Naukowej
dr hab. prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża Jerzy Rossa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Marcinkowski

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera

Partnerzy konferencji:


Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Pro Europa Viadrina

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Bussiness and Innovation Centre (Frakfurt/Oder)

Business and Innovation Centre (Frankfurt nad Odrą)

Patronat honorowy:


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Ekonomiczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Konrada Adenauera

Partnerzy konferencji:


Euroregion Pro Europa Viadrina

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Business and Innovation Centre (Frankfurt nad Odrą)

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (AM Szczecin)
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
dr hab. prof. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. prof. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
dr hab. prof. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Anna Kaczmarek
dr Anna Chabasińska
dr Aleksandra Szczerba-Zawada
mgr Przemysław Niesiewicz
mgr inż. Marek Kannchen
 
 
 

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (AM Szczecin)
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
dr hab. prof. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. prof. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
dr hab. prof. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Anna Kaczmarek
dr Anna Chabasińska
dr Aleksandra Szczerba-Zawada
mgr inż. Marek Kannchen
 
 

Program konferencji

 

RNP - program konferencji wkrótce

Patronat medialny

Informacje dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu należy przesłać do dnia 10 października 2016 r.* na adres e-mail:
t_marcinkowski@poczta.onet.pl.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji wraz z możliwością publikacji (po otrzymaniu pozytywnej recenzji)(opłata nie obejmuje kosztów noclegu) lub 230 zł - publikacja bez udziału w konferencji.

Wpłaty należy dokonać do 15 października 2016 roku na konto:

Kredyt Bank S.A. O/Gorzów Wielkopolski
13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RnP 2017.

Ważne terminy:
Do 10 października 2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu.
Do 15 października 2016 r. – dokonanie opłaty.
Do 30 listopada 2016 r. – nadesłanie tekstu referatu.

Referaty:
Teksty referatów w języku polskim lub angielskim (do 16 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz krótką informacją o autorze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: t_marcinkowski@poczta.onet.pl w terminie do dnia 30.11.2016 r. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne poniżej.

*Nowe terminy podamy państwu wkrótce.

Do pobrania

 • Karta uczestnictwa
 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Miejsce konferencji:

  Aula Uczelni
  im. Jakbuba z Paradyża
  w Gorzowie Wlkp.
  Chopina 52 bud. 5
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  ABudynek nr 5 PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

   

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52

  Copyright Ⓒ 2016 :: WE Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim